Logo
Karriere


 Gerd Meemken:
0 44 93 / 92 50-23
 Frank Bröerken:
0 44 93 / 92 50-24
Logo

DE ENKELTE SERVICEYDELSER

Du kan få fordel af omfattende servicetilbud og rådgivningsydelser.

 • Ajourføring af besætningsregisteret (iht. VVVO)
 • Meddelelser til oprindelses- og informationssystemet (til- og afgange)
 • Produktionsevaluering (evaluering af den daglige tilvækst)
 • Staldrådgivning ved ny- eller ombygning
 • Foderrådgivning
 • Finansieringskoncepter
  • for de smågrise du har købt hos os
  • for staldbygninger
 • Produktionsaftaler for svin
 • Vareterminsforretninger
Kvalitet fra smågrise til slagtning!